Dyddiadur

Dyma restr o ddyddiadau cyngherddau a gweithgareddau`r Cor yn y dyfodol agos a phell. Cadwch eich llygad hefyd ar dydalen ein newyddion ar y we ac hefyd dydalen ein “Facebook” 

Mae ticedi i unrhyw gyngerdd ein Cor yn y dyfodol i`w gael wrth gysylltu a ni ar ein tudalen “Cysylltwch a ni” ar y safle yma.

Dyddiad Digwyddiad Lle
Mai 5 Angladd Lady Hooson Capel Bresbyteraidd Cymru, Stryd China, Llanidloes, Hanner dydd.
Mai 12 Cyngerdd Cinio Cor, Clwb Golff Henlle 7.30 y.h.
Mai 26 Cyngerdd Eglwys Llwydiarth 
Mehefin
Gorffenhaf 21 Eisteddfod Powys Eisteddfod, Theatr Hafren, Y Drenweydd
Gorffenhaf 22 Cyngerdd Cyd-Cyngerdd Sioe Frenhinol Cymru
Gorffenhaf 28 Priodi Priodi mab Chris Belk 3.30 y.p.
Gorffenhaf 28 Cyngerdd Cyd-Cyngerdd efo Cor Bury St Edmunds , Ysgol Uwchradd Llanfyllin
Medi 1 Priodi Gwesty Efyrnwy wedyn Llanfihangel
Medi 18 Priodi Llanrhaeadr
Medi 15 Cyngerdd Neuadd Pentref Penybontfawr
Medi 21 Cyngerdd Eglwys Plwyf, Llansanffraid 
Hydref
Hydref
Tachwedd 11 Gwasanaeth Cof Gwasanaeth, Eglwys Plwyf , Llanfyllin   (10.45am)
Tachwedd
Rhagfyr 1af Cyngerdd Bucknell, South Shropshire