Eira / Snow

Important – SNOW – no practise Wednesday and no concert at Llanwyddyn on Friday 2nd March.

Pwysig – EIRA- does na ddim ymarfer Nos Fercher a ddim cyngerdd yn Llanwddyn Nos Wener, 2 Mawrth

Apologies for any errors in my Welsh!

Leave a Reply